Publikácie


Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2014 (PDF)
Zborník si môžete pozrieť a stiahnuť tu.


Sborník abstrakt sdělení z 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2013 (PDF)
Zborník si môžete pozrieť a stiahnuť tu.


Zborník z konferencie Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie v PDF (2013, Košice)
Zborník si môžete pozrieť a stiahnuť tu.


Zborník príspevkov z 5. konferencie psychológie zdravia, (2010, Bratislava). Zborník bol vydaný iba v elektronickej forme a je dostupný tu: http://www.prohuman.sk/psychologia/zbornik-prispevkov-z-konferencie-psyc...


Zborník prednášok z konferencie ,,Psychológia zdravia - Zdravie a múdrosť. Psychológa zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví“ v PDF (2009, Bratislava)
Zborník si môžete pozrieť a stiahnuť tu.


Zborník prednášok z konferencie ,,Psychológia zdravia v praxi“ v PDF (2008, Bratislava)
Zborníka si môžete pozrieť a stiahnuť tu.


Zborník prednášok z konferencie ,,Psychická odolnosť a psychológia zdravia“ v PDF (2007, Bratislava)
Zborník si môžete pozrieť a stiahnuť tu.


Zborník prednášok z konferencie ,,Psychológia zdravia - Rok 1?“ v PDF (2006, Bratislava)
Zborník si môžete pozrieť a stiahnuť tu.

Odkazy

Prohuman
Odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
_________________________

ProSurvey je nástroj pre pokročilú tvorbu online dotazníkov, prieskumov a výskumov.
Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Objednať si túto službu môžete: TU.
_________________________

Odborné diskusie
Navštívte nové diskusné fórum a zapojte sa bezplatne do odborných diskusií v psychológii. Ponúka aj možnosť uzavretých diskusných skupín.
_________________________

Knihy.Prohuman.Sk
Internetový obchod s odbornou literatúrou pre psychológiu, pedagogiku a sociálnu prácu.
_________________________

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Špičkové komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny.
_________________________

Máte záujem o reklamu na tomto mieste? Kontaktujte nás e-mailom alebo na telefónnom čísle +421 904 977 933